Η art-idea δραστηριοποιείται στον εικαστικό χώρο με την οργάνωση και παραγωγή εικαστικών και πολιτιστικών δρώμενων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η art-idea υλοποίησε τον ιστότοπο www.artinfotoday.gr με στόχο την ύπαρξη ενός πλήρους διαδικτυακού εξειδικευμένου καταλόγου - οδηγού με πληροφορίες σχετικές με τις Καλές και Εφαρμοσμένες Τέχνες στην Ελλάδα.

Πέρα από το what's on της αρχικής σελίδας, όπου παρουσιάζεται συνοπτικά η εικαστική δραστηριότητα των χώρων τέχνης στην Ελλάδα που έχουν καταχωρηθεί στον οδηγό μας έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή σελίδα για κάθε έναν από αυτούς με εκτενείς σχετικές πληροφορίες.
Στον οδηγό μας γίνονται επίσης παρουσιάσεις και αφιερώματα σε καλλιτέχνες, φορείς και χώρους Τέχνης.

Ο δικτυακός μας τόπος www.artinfotoday.gr, δεν πραγματοποιεί πωλήσεις. Όπου εμφανίζονται τιμές, αυτό γίνεται προς ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών και έχουν δοθεί από τους ίδιους τους καταχωρημένους.

Ο οδηγός μας που εμφανίσθηκε τον Μάιο του 2010 , έγινε πόλος έλξης τόσο για τους φιλότεχνους όσο και για όσους ο Πολιτισμός είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η ποιότητα και η αισθητική αποτελούν για εμάς σταθερές αξίες που διέπουν τις ενέργειές μας.

Για την art idea

Αθανάσιος Θεοτόκης      Art Project Manager

Ελίνα Τσινγκίρογλου      Art Director